segway

Regulamin

Usługodawcą (nazywanym dalej SegwayPoint) wszystkich produktów dostępnych na stronie SegwayPoint.pl jest:

APOLLO Wojciech Kuśmierski
Pl. Piłsudskiego 12
42-440 Ogrodzieniec
NIP: 649 213 27 84

Dane kontaktowe:
Nr tel.: 500 001 023
Adres e-mail: office@segwaypoint.pl
Adres do korespondencji:
ul. Sienna 17
31-041 Kraków

Usługodawca każde zlecenie realizuje za pomocą swojego wykwalifikowanego personelu – bez zlecania usługi podmiotom trzecim.

Regulamin korzystania z usługi:

SegwayPoint dostarczy środek transportu osobistego Segway (model i2 lub i2 SE) w bardzo dobrym stanie technicznym, serwisowany przez autoryzowanego dystrybutora Segway w Polsce.

Przed skorzystaniem z usługi, SegwayPoint zapewni nieodpłatne kompleksowe szkolenie z zakresu obsługi i poruszania się urządzeniami Segway, niewliczone w czas trwania usługi.

Kask ochronny będzie zapewniony Klientowi wraz z pojazdem – korzystanie z niego nie jest obowiązkowe, aczkolwiek mocno zalecane.

Osoby korzystające z usługi w formie wycieczki z przewodnikiem lub wynajmu czasowego, biorąc w nim udział zgadzają się na warunki korzystania ze środka transportu osobistego Segway zdając sobie sprawę z zagrożeń związanych z użytkowaniem Segway, biorą odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób poruszających się w ich bezpośrednim otoczeniu oraz zobowiązują się przestrzegać instrukcji i zaleceń pracownika obsługi technicznej.

Korzystający z usługi, aby samodzielnie poruszać się urządzeniem Segway, powinien ważyć́ więcej niż 35 kg i mniej niż 120 kg. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Z Segway nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków lub innych środków wpływających na reakcje organizmu, a przede wszystkim je spowalniających. Z Segway nie mogą także korzystać kobiety w ciąży.

Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Segway powstałych w trakcie ich użytkowania, a nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody poniesione przez APOLLO w wyniku:

  1. Wykorzystywania Segway niezgodnie z zasadami, otrzymanymi instrukcjami lub warunkami niniejszego Regulaminu;
  2. Użytkowania Segway będąc pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających;
  3. Zgubienia, zniszczenia, kradzieży Segway.

Powyższe zobowiązanie obejmuje również koszty związane z odpowiedzialnością APOLLO w stosunku do osób trzecich, a powstałe z przyczyn jak wyżej. Wartość szkód określana jest na podstawie cennika oficjalnego dystrybutora Segway Polska, a płatność przelewem wymagana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Odpowiedzialność finansowa Klienta występuje niezależnie od wykupionego przez APOLLO ubezpieczenia.

speech